Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty

Print
PDF
There are no translations available.

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty boli vyhlásené 12. júla 1979 vyhlasovacím predpisom-vyhláškou MK SSR č. 111/79 Zb.

Účelom ochrany oblasti bolo zachovanie a zveľaďovanie ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, Chvojnickej pahorkatiny a Považského podolia, klimatických, vodných, pôdnych a lesných pomerov, zdravotnorekreačných hodnôt, bohatstva zveri, rýb, opeľovačov a celkovej druhovej pestrosti flóry a fauny, ako aj rozptýlených prírodných výtvorov osobitného vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického významu a zabezpečenia ich optimálneho využitia.

Pôvodná výmera - 62 808 ha, prehodnotená výmera - 44 069,809 ha a súčasná výmera - 44 567,9547 ha.

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty sa rozprestiera cez kraje - Trenčiansky a Trnavský, okresy - Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Senica, Skalica a obce - Chropov, Koválovec, Radošovce, Skalica, Častkov, Podbranč, Sobotište, Brestovec, Chvojnica, Poriadie, Stará Myjava, Vrbovce, Bošáca, Bzince pod Javorinou, Lubina, Moravské Lieskové, Nová Bošáca, Stará Turá, Zemianske Podhradie, Adamovské Kochanovce, Dolná Súča, Drietoma, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Melčice, Nemšová, Bohunice pri Pruskom, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slávnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Kvašov a Lednica. (Zvýraznené obce, ktorých celý kataster sa nachádza v CHKO)

Lesnatosť CHKO : 65%
Najväčší vodný tok : Vlára
Najvyšší bod : 970 m n.m. (Veľká Javorina)
Najnižší bod : 240 m n.m. (v Zlatovskej doline)
Dĺžka hranice s ČR : cca 100 km
Počet maloplošných chránených území : 45
Najväčšia: Prírodná rezervácia Veľká Javorina (82,9800 ha)
Najmenšia: Prírodná pamiatka Lopeníček (0,2539 ha)
Najstaršie: 1969 - CHPV Skalice (PP Skalice), CHPV Lednické bradlo (PR Lednické bradlo), CHPV Bradlo v Červenom Kameni (PR Červenokamenské bradlo)
Najmladšie: 2002 - PP Babiná, PP Lopeníček, PP Mravcové
Počet chránených stromov: 0
Počet území NATURA - schválených: 11, výmera: 4 882,45 ha
Počet území NATURA - navrhovaných: 8, výmera: 129,445 ha
Vodopády: vodopád v PP Dračia studňa
Jaskyne: Babky I., Babky II., Landrovec, priepasť Chmeľová (zlezená do hĺbky 60 m)a Ľadnica...

zdroj - internet

»

© flysk.sk pre Codify 2010 | All rights reserved. »