Úvodník

Print
PDF
There are no translations available.

PRIPRAVUJEME...

Historické udalosti okolo Holubyho chaty sú nesmierne zaujímavé a predstavujú silne emotívný historický prierez udalostí v rámci vzťahov dvoch veľmi si blízkych národov. Budeme sa snažiť o kompletizovanie popísania a zhrnutie dostupných informácií (...alebo možno ich postupné z...katalogizovanie). Ako informačný zdroj budeme používať výlučne internet a budeme pátrať po detailoch, drobnostiach alebo len po odkazoch v náznakoch, kde bude možné získať relevantné stopy po informáciach. Máme unikátnu možnosť "prekutrať" zdroje informácii "z oboch brehov rieky Moravy" ako sa hovorí...

Holubyho chata, jej okolie a perspektívy Javoriny

Print
PDF
There are no translations available.

(1968)
A. Chata se nachádza na východnom svahu Velkej Javoriny, jej slovenskej časti, v súčastnosti v katastri obce Lubina, okres Trenčín. Základný kameň na výstavbu chaty bol položený 8.júla 1923. Staviteľom bol Josef Jirásek z Uherského Brodu. Chata dostala meno po dr. Jozefovi Ľudovítovi Holubymu, ktorý sa významne najmä z hľadiska prírodovedy zaujímal o Javorinu a jej okolie. Veľmi tragický deň pre chatu bol 10.december 1926, kedy chata vyhorela.

Slávnosti bratstva 2011

Print
PDF
There are no translations available.

Dnes t.j. v nedeľu 31.júla 2011 sme sa zúčastnili upršanej a veternej akcie, ktorá hoci v nepriaznivom počasí ale predsa mala podčiarknúť úspech historických vzťahov dvoch národov. Pod "kopec" se dorazili okolo desiatej hodiny. Na pokyn policajnej osoby sme poslušne odstavili auto na kraji vozovky a potom sme nechápajúc "čumeli" von z okien ako nám rovnejší bez problémov upaľujú až k chate na veľké parkovisko.

»

© flysk.sk pre Codify 2010 | All rights reserved. »