Úvodník

Print
PDF
There are no translations available.

PRIPRAVUJEME...

Historické udalosti okolo Holubyho chaty sú nesmierne zaujímavé a predstavujú silne emotívný historický prierez udalostí v rámci vzťahov dvoch veľmi si blízkych národov. Budeme sa snažiť o kompletizovanie popísania a zhrnutie dostupných informácií (...alebo možno ich postupné z...katalogizovanie). Ako informačný zdroj budeme používať výlučne internet a budeme pátrať po detailoch, drobnostiach alebo len po odkazoch v náznakoch, kde bude možné získať relevantné stopy po informáciach. Máme unikátnu možnosť "prekutrať" zdroje informácii "z oboch brehov rieky Moravy" ako sa hovorí...


POD ČIAROU...
"Vydavatelstvo politickej literatury" vydalo v roku 1968 účelovú publikáciu pri príležitosti Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine - s názvom "SPOD JAVORNIČKY ŠTYRI CHODNÍČKY"od autorov Jána Kedra a Jana Šimoníka. Nami uverejnené fakty budú korenšpondovať najmä s touto publikáciou a s pridanou hodnotou informácii rôznych utajených alebo zabudnutých archívov. Ak budete mať dojem, že sme pozabudli alebo nepreskúmali nejakú dôležitú udalosť - prosím dajte vedieť...

»

© flysk.sk pre Codify 2010 | All rights reserved. »