Archivárium 2010

Print
There are no translations available.

Keďže minuloročná sezóna roku 2010 bola mimoriadne úspešná, rozhodli sme sa ju zaarchivovať a ponechať na stránkach. A zjavne až tak, že historický v našej rodine najúspešnejšia...Takže budeme mať prehľad o predročnom hríbkovom love...

Aspoň budeme môcť porovnávať s nadchádzajúcou sezónou 2011. Neutral