Naša zodpovednosť

Print
There are no translations available.

Uvedené informácie pochádzajú výhradne z vlastných zdrojov a zo zdrojov Našich Dobrých Známich (ďalej len NADOZNA) s vyznačením autora, komentátora alebo prispievateľa. Informácie regionálneho charakteru pochádzajú z verejne dostupných zdrojov, bez nároku na autorské právo (zdroj internet, miestny rozhlas, informačný plagát, organizátor akcie, overený účastník akcie...)

" Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a zmeny v ďalších zákonoch".

Fotografický, grafický a video materiál pochádza výhradne z vlastných zdrojov a zo zdrojov NADOZNA. Autorské fotografie su označené ochrannou značkou "CODIFY" v pravom spodnom rohu, jeden pixelový rad od spodného okraja a jeden pixelový stĺpec od pravého okraja. Štandardizovaný formát uloženého grafického súboru je *.jpg o rozmere 800x600 px.
Preberanie informácii z tohto portálu - či už písaného alebo grafického formátu informácii z týchto stránok je bezproblémové ak pri použití informácie vyznačíte pôvod od autora (zdroja) a zobrazíte náš prevzatý neupravený štandardizovaný grafický súbor.

My zákon poznáme a dodržiavame - a čo vy...?