O obci

Print
PDF
There are no translations available.

Obec Lubina leží na slovensko-moravskom pohraničí - v podjavorinskej oblasti. Je zovretá v horskej doline, ohraničenej hlavným hrebeňom Bielych Karpát zo severu a bočnými výbežkami z východu a západu. Na juh je otvorený výhľad na končiace sa Malé Karpaty. Obec je orientovaná severojužným smerom a kopanice sú roztrúsené po svahoch bočných výbežkov Veľkej Javoriny.

Dominantu tvorí najvyšší vrch pohoria a celých Bielych Karpát - Veľká Javorina (970 m.n.m.). Najnižšie položené miesto je v dolnej časti obce - 256 m n. m. Celou dolinou preteká potok Kamečnica, ktorý pramení vo výške 559 m.n.m. na južnom svahu Veľkej Javoriny. Má dlžku 16,5 km. Medzi obcou Lubina a Hrušové sa rozdeľuje na dve ramená a za obcou Bzince pod Javorinou vsiaka do podložia. Potok priberá bočné prítoky, na severnom okraji Nového Mesta nad Váhom ústi do Klanečnice, ktorá sa vlieva do Váhu.

zdroj - internet

»

© flysk.sk pre Codify 2010 | All rights reserved. »